AG-OG Şehir ve Köy Şebekeleri Projelendirme ve Tesisi

AG-OG Şehir ve Köy Şebekeleri Projelendirme ve Tesisi

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yaptırılan şehir ve köy şebekelerinin yer altı kablolu veya havai hatlı olarak projelendirilmesi, malzeme temini ve montajı dahil tesisi.